197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Luật an toàn lao động

Luật việc làm 2013 được quốc hội ban hành số 38/2013/QH13

 23-05-2023 02:54    369 View
Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; ...

Luật lao động 2019 bộ luật số 45/2019/QH14

 08-12-2020 02:23    2727 View
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội đã ban hành bộ Luật Lao Động 2019

Luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015 quốc hội số 84/2015/QH13

 10-09-2020 10:34    3479 View
Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội đã ban hành luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015
Messenger Zalo