197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Luật an toàn lao động

Luật lao động 2019 bộ luật số 45/2019/QH14

 08-12-2020 02:23    1708 View
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội đã ban hành bộ Luật Lao Động 2019

Luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015 quốc hội số 84/2015/QH13

 10-09-2020 10:34    2028 View
Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội đã ban hành luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015
Messenger Zalo