0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Dịch vụ

Khóa Đào Tạo HSE Chuyên gia giám sát an toàn sức khỏe môi trường

 31-03-2021 02:42    136 View
Hiện nay các doanh nghiệp rất cần những chuyên viên giám sát An Toàn, Sức Khỏe và Môi Trường làm việc viết tắt cán bộ HSE. Vì lý do ...

Kiểm định an toàn là gì? Tại sao phải kiểm định an toàn?

 01-04-2021 02:07    113 View
Kiểm định an toàn là gì? Tại sao phải kiểm định an toàn? Những câu hỏi xoay quanh việc kiểm định an toàn lao động

Danh mục kiểm định yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động.

 02-04-2021 08:52    44 View
Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục loại máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động

Quy trình kiểm định an toàn

 02-04-2021 11:03    37 View
Để hoạt động kiểm định an toàn đảm bảo chất lượng, thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn ...

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

 03-04-2021 09:49    48 View
Chi phí kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 73/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 gồm: phí kiểm ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Cán Bộ Y Tế

 03-09-2020 09:41    487 View
Công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 dành cho cán bộ y tế doanh nghiệp. An Toàn Phía Nam giới thiệu phân tích công tác huấn luyện ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An Toàn, Vệ Sinh Viên

 03-09-2020 11:10    571 View
Công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 huấn luyện cho vệ sinh viên . An Toàn Phía Nam giới thiệu phân tích công tác huấn luyện an ...

Huấn luyện an toàn vận hành nồi hơi - An Toàn Lao Động nhóm 3

 21-09-2020 03:01    347 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn vân hành nồi hơi là chương trình huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 theo nghị định 44/2016/NĐ-CP. ...

Huấn luyện an toàn vận hành xe nâng - Nhóm 3

 01-03-2021 09:42    101 View
Theo Nghị định số 44/2016 ban hành ngày 15/05/2016, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài ...

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 Nhóm 1

 30-09-2020 11:38    283 View
An toàn hóa chất thuộc an toàn lao động nhóm 1 theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 09/10/2017 của Chính Phủ, công tác huấn ...

Huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG Nhóm 1

 16-09-2020 09:57    175 View
An toàn làm việc khí hóa lỏng LPG thuộc an toàn lao động nhóm 1 Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông báo tổ ...

Huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG nhóm 2

 16-09-2020 10:01    135 View
An toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG an toàn lao động nhóm 2 Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông ...
Messenger Zalo