0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Dịch vụ

Huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG nhóm 2

 16-09-2020 10:01    265 View
An toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG an toàn lao động nhóm 2 Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông ...

Huấn luyện an toàn làm việc trên cao - Nhóm 3

 04-09-2020 04:34    1074 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn làm việc trên cao là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số ...

Huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

 04-09-2020 05:16    435 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số ...

Huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại thuộc nhóm 3

 09-09-2020 08:50    504 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn hàn cắt kim loại thuộc là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số ...

Huấn luyện an toàn hóa chất thuộc nhóm 3

 09-09-2020 10:35    600 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn hóa chất là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và ...

Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực - nhóm 3

 09-09-2020 11:29    547 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn vận hành thiết bị áp lực là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định ...

Huấn luyện an toàn làm viêc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG thuộc Nhóm 3

 16-09-2020 09:07    394 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo ...

Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng - Nhóm 3

 04-09-2020 03:43    635 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số ...

Huấn Luyên Sơ Cứu Trong Công Việc

 02-07-2018 11:07    1215 View
Trong những thời gian gần đây, Tai nạn lao động trở thành chủ đề nóng hổi được xã hội quan tâm. Cho nên việc chăm lo cải thiện ...

Huấn luyện an toàn trong xây dựng - thuộc nhóm 3

 02-07-2018 11:00    3067 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn trong xây dựng là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ...

Huấn luyện An Toàn Điện - Thuộc Nhóm 3

 18-04-2019 06:17    1482 View
Chuyên đề huấn luyện an toàn điện là công tác huấn luyện thuộc an toàn lao động nhóm 3 đúng theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và ...
Messenger Zalo