197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

03-04-2021

Chi phí kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 73/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 gồm: phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư 73/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014)

 

Messenger Zalo