197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn làm viêc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG thuộc Nhóm 3

16-09-2020
– Căn cứ Nghị Định số 19/2016/NĐ–CP ban hành ngày 22 /03 /2016 của chính phủ quy định về kinh doanh khí 
 
– Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 22/3/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí quy định: “Cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kinh doanh dịch vụ khí, kể cả người điều khiển phương tiên kinh doanh khí phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận theo quy định”.
 
– Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông báo tổ chức khóa học “an toàn trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG” cho các đối tượng là chủ cơ sở, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh hoạt động trên cả nước với nội dung như sau:
 
Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG

Huấn luyện an toàn trong lĩnh vực Khí hóa long LPG
 
I. Đối tượng tham gia khóa an toàn lao động trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG:
 
Nhóm 3, bao gồm:
người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.
 
Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.
 
 
II. Nội dung chương trình học an toàn lao động trong kinh doanh khí hóa lỏng: 
 
Đối với nhóm 3 (nhân viên cửa hàng LPG)
1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến nhân viên cửa hàng LPG.
2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.
3. Quy định về an toàn đối với nhân viên cửa hàng LPG
  • Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng
  • Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG
  • Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.
  • Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.
  • Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.
 
III. Liên hệ để được đào tạo:
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 102 555 - 0943 993 777
Email: [email protected]
Website: www.antoanphianam.vn

Messenger Zalo