197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Cán Bộ Y Tế

03-09-2020
Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, theo đó đối tượng huấn luyện ATLĐ được chia làm 6 nhóm chính. Trong bài viết này hãy cùng AN TOÀN PHÍA NAM tìm hiểu về huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - người làm công tác y tế, cán bộ y tế cho doanh nghiệp.
 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Người làm công tác y tế, cán bộ y tế cho doanh nghiệp.
 
huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Cán bộ y tế, nhân viên y tế của doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn cho cán bộ y tế, nhân viên y tế tại doanh nghiệp

II. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao đông.
 • Kiến thức cơ bản về các yêu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
c) Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc.
 • Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại.
 • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống.
 • Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.
 • Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu.
 • Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.
 • An toàn thực phẩm.
 • Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm.
 • Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động.
 • Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động.
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.
 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
 • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
 
Huấn luyện an toàn nhóm 5 danh cho cán bộ y tế tại doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn nhóm 5 danh cho cán bộ y tế tại doanh nghiệp
 

III. THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5, an toàn y tế lao động ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

IV. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện được huấn luyện đối với nhóm 5 khi bảo đảm điều kiện hoạt động Hạng A hoặc Hạng B hoặc Hạng C theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và bảo đảm thêm điều kiện sau đây.
a) Ít nhất 5 người huấn luyện có trình độ bác sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.
b) Đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc huấn luyện lý thuyết, thực hành theo chương trình học; có trang thiết bị thực hành liên quan đến dinh dưỡng, lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, sơ cứu, cấp cứu.
c) Có tài liệu huấn luyện về y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 

V. CHỨNG NHẬN

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện , học viên sẽ nhận chứng chỉ an toàn lao động nhóm 5 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
 
VI. LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 102 555 - 0943 993 777
Email: [email protected]
Website: www.antoanphianam.vn

Công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 dành cho cán bộ y tế doanh nghiệp. An Toàn Phía Nam giới thiệu phân tích công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 sẻ như thế nào và kết thúc khóa huấn luyện được cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động nhóm 5 cho đúng với nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP. 


Messenger Zalo