197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Về chúng tôi

02-07-2018
"Khi bạn an toàn chúng tôi hoàn thành sứ mệnh!" 
AN TOÀN LAO ĐỘNG & TƯ DUY VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của con người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước, một dân tộc hay nói rộng hơn là cho xã hội loài người.
 
Trong mọi hoạt động sản xuất, phương tiện lao động và môi trường lao động là những yếu tố tác động trực tiếp có lợi hay bất lợi đối với người lao động.
 
Mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động là hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trở thành cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp.
 
 Trong nền kinh tế thị trường, muốn duy trì và phát triển sản xuất, muốn cạnh tranh thì phải đảm bảo AN TOÀN LAO ĐỘNG, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp.
 
Thực tế cho thấy, khi tai nạn lao động xảy ra, uy tín của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, hoạt động sản xuất bị gián động do phải ngừng việc để khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân gây tai nạn, gây tâm lý lo lắng, căng thẳng cho cả người sử dụng lao động và người lao động, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động, doanh thu của doanh nghiệp bị giảm sút, thậm chí có thể bị phá sản.
 
Tai nạn lao động xảy ra là gây thiệt hại lớn về người và tài sản cũng như những mất mát về tinh thần rất khó bù đắp đối với nhiều gia đình và xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống sức khoẻ của cộng đồng.
 
Một khi việc đảm bảo AN TOÀN LAO ĐỘNG đi vào thực chất và là hoạt động thường xuyển ở mỗi cơ sở thì những chương trình nhằm giải quyết vấn đề ATLĐ – VSLĐ sẻ đạt được kết quả mong đợi và tích cực góp phần tạo được giá trị thặng dư cho doanh nghiệp và toàn xã hội.
Chúng tôi luôn bên cạnh cho đến khi bạn thực sự AN TOÀN!
 
 

Thông tin khác

Messenger Zalo