0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn cho anh/chị/em nhân viên Hocmon Agromarket

22-09-2020
Ngày 22/09/2020 diễn ra một khóa học an toàn lao động vệ sinh lao động cho nhóm 2, nhóm 3, buổi học rất thú vị anh/chị/em nhân viên Hocmon Agromarket rất phấn khởi tươi vui khi hoàn thành khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ
 
Sau đây là một số hình ảnh của khóa học này:
 
Huấn luyện cho đơn vị Hóc Môn Agromaket

Huấn luyện an toàn cho anh/chị/em của đơn vị Hóc Môn Agromaket
 
Huấn luyện cho đơn vị Hóc Môn Agromaket

Huấn luyện an toàn cho anh/chị/em của đơn vị Hóc Môn Agromaket
 
Huấn luyện cho đơn vị Hóc Môn Agromaket

Huấn luyện an toàn cho anh/chị/em của đơn vị Hóc Môn Agromaket

Messenger Zalo