0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 SAWACO TẠI ĐÀ LẠT

23-02-2021
Vào tháng 10/2020 an toàn phía nam đã huấn luyện thành công một lớp an toàn lao động nhóm 1 TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO tại Đà Lạt
 
Sau đây là một số hình ảnh của khóa học này:
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 
huấn luyện an toàn lao động cho SAWACO

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 cho TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN SAWACO
 

Messenger Zalo