0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn nhóm 3 tại Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

16-03-2021
An Toàn Phía Nam đã tổ chức huấn luyện thành công lớp an toàn lao động nhóm 3 cho công nhân lao động của Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê ngay tại công ty Tuấn Lê. Qua đó thấy sự giảng dạy huấn luyện linh động với môi trường thực tế giúp anh chị em công nhân lao động tiếp thu kiến thức thực tế an toàn lao động trong xây dựng một cách nhanh chóng.

Dưới đây là một số hình ảnh giảng dạy huấn luyện an toàn lao động

Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
 

Messenger Zalo