0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn tại Công ty TNHH Xây Dựng Solutions

16-03-2021
An Toàn Phía Nam đã tổ chức huấn luyện thành công lớp an toàn lao động nhóm 3 cho công nhân lao động của Công Ty TNHH Xây Dựng Solutions ngay tại công ty Solutions. Qua đó thấy sự giảng dạy huấn luyện linh động với môi trường thực tế giúp anh chị em công nhân lao động tiếp thu kiến thức thực tế an toàn lao động trong xây dựng một cách nhanh chóng.

Dưới đây là một số hình ảnh giảng dạy huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện tại công ty TNHH xây dựng Solutions
Tại Công ty TNHH Xây Dựng Solutions
Tại Công ty TNHH Xây Dựng Solutions
 

Messenger Zalo