197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên

01-07-2022
Tại Mục 4, Điều 74, Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) số 84/2015/QH13 ngày 25/06/201 đã quy định về nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên. Theo đó, an toàn,  vệ sinh viên có 5 nghĩa vụ cụ thể sau:
 
1. Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người rong tổ đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về ATVSLĐ, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ ruongr, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về ATVSLĐ.
 
2. Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động.
 
3. Tham gia xây dựng kế hoạch ATVSLĐ; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với Người  Lao ĐỘng mới đến làm việc ở Tổ.
 
4. Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vât tư, chất và nơi làm việc.
 
5. Báo cáo tổ chức Công đoàn hoạc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về ATVSLĐ tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Messenger Zalo