0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Người lao động được quyền từ chối làm việc trong các trường hợp từ ngày 1-1-2021 như thế nào

08-12-2020
Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được từ chối làm việc trong những trường hợp gồm:
(1) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc (theo điểm d Khoản 1 Điều 5).
 
(2) Từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:
Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ để thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa.
 
Bộ trưởng Trần Ngọc Dung thị sát nơi lao động tại hầm than

Bộ trưởng Trần Ngọc Dung thị sát nơi lao động tại hầm than
 
Tuy nhiên nếu công việc này có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động thì người lao động được quyền từ chối làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (Khoản 2 Điều 108).
 
(3) Trường hợp người sử dụng lao động chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm...mà người lao động không đồng ý (Khoản 1 Điều 29).
 
Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định.
 
Tin -ảnh: K.An
 

Messenger Zalo