197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

[SỨ MỆNH] - Sứ mệnh của An Toàn Khu Vực Phía Nam

14-09-2020
SỨ MỆNH AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
 
Kính gởi: Ban Lãnh Đạo Quý Công Ty
Đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và thịnh vượng !!!
 
Vâng, thịnh vượng và thịnh vượng hơn nữa, đồng hành cùng với mục tiêu Quốc gia: giàu mạnh, công bằng, văn minh. Mục tiêu của Doanh nghiệp là giá trị gia tăng và vài trò của Sức Lao Động là yếu tố quan trọng để hoàn thành bền vững.. Do đó, An Toàn Lao Động trở nên rất cần thiết để bảo toàn Sức Lao Động trong suốt quá trình hoạt động Doanh Nghiệp.
 
An Toàn Lao Động tạo môi trường gắn kết giữa Người Lao Động và người Sử Dụng Lao Động; là sức mạnh Doanh Nghiệp. An Toàn Lao Động là phần quan trọng tạo nên những giá trị đạt chuẩn theo qui trình Doanh Nghiệp hội nhập Quốc Tế.
 
Từ nhận thức đó, dịch vụ huấn luyện của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Doanh Nghiệp;  là một sứ mệnh !!!
CÔNG TY HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM được thành lập vào năm 2014, sáu năm hoạt động dịch vụ huấn luyện, thời gian đủ dài để xây dựng một đội ngũ giảng viên qui chuấn theo nhu cầu của Quý Doanh Nghiệp:
1 – Đảm bảo đội ngũ giảng viên TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP.
2 – Mục tiêu huấn luyện:
  • Cập nhật những điều chưa biết.
  • Biết mà chưa hiểu.
  • Hiểu mà chưa làm đúng.
  • Làm đúng mà chưa đủ.
3 -  Tư vấn từ A đến Z việc thực hiện qui trình an toàn và hoàn tất hồ sơ theo qui định hiện hành
4 – Tư vấn xây dựng tiêu chuấn OSHA theo nhu cầu doanh nghiệp.
5 – Tư vấn ứng dụng quản lý An Toàn Lao Động theo công nghệ 4.0
 
Một lần nữa, trên tinh thần cầu thị, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Công Ty, vượt qua khó khan về tài chính, những hạn chế về năng lực, tất cả vị mục tiêu chung: công bằng, giàu mạnh, văn minh;  đó là sứ mệnh !!!
Sứ mệnh của chúng tôi !!!
Nhãn

Messenger Zalo