197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Xu hướng an toàn lao động trong nền công nghiệp 4.0 - An toàn Lao Động 4.0

09-01-2020
Phong cách và phương pháp lãnh đạo của chuyên viên an toàn cần phải thay đổi khi các công nghệ mới được áp dụng
Trọng tâm của Hội nghị chuyên đề của Học viện Campbell gần đây của Hội đồng an toàn quốc gia tập trung vào những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp an toàn 4.0 với Chủ đề là “Hệ thống khoa học tự nhiên trên internet”. Dẫn đầu cho xu hướng cách mạng này là công nghệ và những tác động của nó. Những thay đổi về công nghệ mà không kèm theo những thay đổi chiến lược và văn hóa có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là lợi ích nó mang lại. Vì vậy, làm thế nào để bạn chuẩn bị những nỗ lực an toàn của bạn để đáp ứng những thách thức sắp tới?
 
an toàn lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0
Tiếp Nhận Công Nghệ
  Bước đầu tiên là trở nên quen thuộc hơn với các công nghệ mới nổi về an toàn và nói chung cho các mục đích khác có thể hỗ trợ các nỗ lực an toàn. Các sản phẩm mới đang được phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc và các chuyên gia an toàn sẽ tìm thấy họ cần thêm thời gian, tiếp xúc (hội nghị và hội thảo, vv), trợ giúp chuyên nghiệp từ bộ phận CNTT hoặc thậm chí kỹ thuật viên an toàn chuyên dụng. Thiết bị kỹ thuật số mới từ máy bay không người lái và robot để đeo cho công nhân, cảm biến tiệm cận cho xe cộ và thậm chí cả PPE thông minh. Chúng tôi đã giúp nhiều công ty khách hàng thực hiện phân tích dữ liệu tai nạn trước đây để ưu tiên việc áp dụng các công nghệ mới theo số lượng và / hoặc mức độ nghiêm trọng của các tai nạn tiềm năng mà họ có thể ngăn chặn. Các sản phẩm công nghệ sau đó cần được định giá và lập ngân sách trong tương lai.
 
Sản phẩm cuối cùng phải đến từ những nỗ lực này là lộ trình công nghệ. Mặc dù một kế hoạch như vậy có thể thay đổi do các vấn đề hoặc sự phát triển trong tương lai, nhưng nó sẽ cung cấp một nền tảng cho việc lập kế hoạch các khía cạnh an toàn khác mà phải hỗ trợ công nghệ.
 
Kế Hoạch Phát Triển
  Lộ trình sẽ cho phép mở rộng hoặc tái phát triển chiến lược an toàn tổng thể. Nếu tổ chức không có một chiến lược như vậy, thì bây giờ là lúc để phát triển nó. Chiến lược là một phương pháp và kế hoạch để đạt được mục tiêu. Trong trường hợp này, chiến lược nên là cách tổ chức sẽ xác định và giảm thiểu rủi ro vốn có trong các sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra. Chiến lược là rất cần thiết trong an toàn mà tất cả các nỗ lực thường xuyên là một nhóm các chương trình hướng vào các chỉ số tụt hậu.
 
Trong các chương trình an toàn có lập trình, các hành động chính thường bị phản ứng hơn là chủ động. Chiến lược nhận ra rằng thành công không chỉ là tránh thất bại, mà còn là kết quả của quá trình và hiệu suất. Chiến lược điều chỉnh các quy trình và hiệu suất theo các phương pháp chiến lược.
 
Các chiến lược an toàn tuyệt vời nhất bắt đầu với suy nghĩ rằng công nhân không phải là vấn đề bị kiểm soát mà là “khách hàng” của những nỗ lực an toàn. Chiến lược nên tập trung xung quanh việc thêm giá trị cho những “khách hàng” đó để cho phép họ thực hiện công việc của họ an toàn hơn. Công nghệ mới có thể cho phép tổ chức phát triển hệ thống phân cấp các điều khiển, loại bỏ sự phơi nhiễm của nhân viên và dựa vào các điều khiển quản trị ít hơn.
 
 
Lãnh Đạo An Toàn 4.0
Cũng như lộ trình cho thấy rõ ràng và nối kết chiến lược, chiến lược nên làm rõ và cho phép phát triển ba yếu tố khác cần phải phù hợp với Ngành 4.0. Đầu tiên trong số này là lãnh đạo. Phong cách và phương pháp lãnh đạo an toàn cần thay đổi khi công nghệ mới được áp dụng. Các nhà lãnh đạo sẽ cần phải phát triển và cải thiện công nhân, không chỉ đơn thuần là hướng dẫn họ. Phương pháp huấn luyện sẽ ngày càng trở nên quan trọng và các nhà lãnh đạo sẽ cần phát triển các kỹ năng kỹ thuật để giúp người lao động thích ứng.
 
Người lao động không phải là vấn đề cần được kiểm soát mà là “khách hàng” của những nỗ lực an toàn
Đào tạo sẽ cần phải mở rộng ra ngoài lớp học hoặc máy tính vào nơi làm việc, và kiến thức của các nhà lãnh đạo sẽ trở thành một phần quan trọng của sự thành công. Các nhà lãnh đạo sẽ không chỉ cần có khả năng sử dụng và dạy cho việc sử dụng các công nghệ mới, nhưng sẽ cần thiết lập một ví dụ cá nhân để trở thành hình mẫu cho công nhân. Đơn giản chỉ cần cài đặt thiết bị mới hoặc giao một công nhân một tiện ích mới sẽ hoàn toàn không đủ. Các nhà lãnh đạo sẽ cần phải học nhanh và dạy cho người lao động cũng làm như vậy.
 
Các nhà lãnh đạo cũng sẽ nhanh chóng khám phá ra lợi ích của việc giải thích lý do cho mỗi công nghệ mới và không chỉ hoạt động của nó. Công nhân sẽ cần phải có một tầm nhìn về những gì thành công giống như với việc chấp nhận cải tiến mới, cũng như một kiến thức về hoạt động của nó. Việc kiểm tra năng lực cả chính thức và không chính thức sẽ trở thành một cách để đo lường giá trị gia tăng cho lực lượng lao động.
 
Văn Hóa An Toàn 4.0
Yếu tố thứ hai là văn hóa cần thiết để hỗ trợ nơi làm việc mới thực tế. Các tiêu chuẩn tương tác mới giữa người lao động và giữa các nhà lãnh đạo và công nhân, là cần thiết. Rất có thể, công nghệ truyền thông sẽ thay đổi đáng kể cách mọi người trò chuyện. Các cộng đồng văn hóa có thể bắt đầu di chuyển trực tuyến và giao tiếp Internet có thể thay thế một số hoặc tất cả các giao tiếp giữa các cá nhân. Ngay cả tiếp xúc trực tiếp có thể tập trung hơn vào công nghệ mới hơn là các kỹ năng công việc truyền thống.
 
Cũng giống như các nhân viên cửa hàng máy đã trở thành lập trình viên khi các nhà máy trở thành máy tính điều khiển số (CNC), nhiều lao động thủ công sẽ cần phải trở nên kỹ thuật hơn khi công việc được cơ giới hoá. Ngay cả khi các công việc vẫn chủ yếu là thủ công, PPE thông minh và tính khả dụng của thông tin chẳng hạn như người giám sát thông minh sẽ thay đổi mô tả công việc cơ bản. Các công việc mới sẽ đòi hỏi những định mức văn hóa mới để hỗ trợ và duy trì các thực hành tốt nhất.
 
Các nhà lãnh đạo và công nhân sẽ cần hợp tác để kiểm soát xu hướng chung và nhân tố của tổ chức để tạo ra các nền văn hóa lý tưởng hơn. Các chỉ tiêu văn hóa sẽ cần được đo lường thường xuyên hơn cùng với năng lực. Những thay đổi quan trọng về văn hóa sẽ cần phải được nhắm mục tiêu chính xác và được ưu tiên để đảm bảo tác động tối đa
 
Đo Lường Như Thế Nào?
Yếu tố thứ ba là đo lường. Chỉ số giảm sẽ hoàn toàn không đủ để quản lý phương pháp tiếp cận mới đến an toàn. Ngay cả ý tưởng hai chiều của các chỉ số hàng đầu và tụt hậu cũng sẽ giảm. Một phiếu ghi điểm cân bằng hoàn toàn sẽ là cần thiết để đo lường:
- Điều hướng an toàn như lãnh đạo, đào tạo và giới thiệu;
- Sự tác động hướng đến nhận thức, văn hóa và năng lực;
- Sự tác động của hai yếu tố đầu tiên lên hành vi và hiệu suất thực tế;
- Sự tác động đến các chỉ số chậm
 
Mặc dù bốn bộ số liệu này sẽ bắt đầu dưới dạng một loại trang tổng quan, các chỉ số cuối cùng sẽ là các thuật toán giữa các chỉ số này.
 
Ngành công nghiệp 4.0 sinh ra bởi chúng ta, nên đã đến lúc an toàn lao động 4.0 phát triển. Các nhà lãnh đạo, văn hóa và chỉ số của bạn đã sẵn sàng đón nhận và phát triển chưa?

Messenger Zalo