0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Văn bản pháp luật

Luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015 quốc hội số 84/2015/QH13

 10-09-2020 10:34    226 View
Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội đã ban hành luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015

Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định về an toàn điện

 01-10-2020 11:00    256 View
Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, cấp thẻ an toàn điện và nhiều ...
Messenger Zalo