197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

 27-05-2023 11:07    6 View
Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng ...

Luật việc làm 2013 được quốc hội ban hành số 38/2013/QH13

 23-05-2023 02:54    5 View
Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; ...

QCVN 01:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

 05-04-2023 09:39    67 View
Quy chuẩn QCVN 01: 2020/BCT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện với tên tiếng anh là National technical regulation on Electric safety. ...

QCVN-18:2014 BXD Quy Chuẩn Quốc Gia Về An Toàn Trong Xây Dựng

 15-02-2023 03:26    346 View
Quy Chuẩn Quốc Gia Về An Toàn Trong Xây Dựng

QCVN-02:2008 BCT Quy chuẩn quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp!

 15-02-2023 03:01    189 View
Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp!

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH quy chuẩn phương tiện bảo vệ mắt trong hàn

 25-11-2022 08:42    152 View
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ký hiệu QCVN 27:2016/BLĐTBXH đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng ...

Thông tư 50/2016/TT-BLDTBXH Quy chuẩn bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

 24-11-2022 10:39    123 View
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động ...

Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

 24-11-2022 10:01    121 View
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn có trách ...

Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

 24-11-2022 09:27    131 View
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với trang phục làm từ vật liệu mềm dẻo: quần áo, ghệt, mũ trùm đầu ...

Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

 21-11-2022 05:19    236 View
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong ...

THÔNG TƯ 27/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp7

 24-09-2022 08:23    255 View
Hướng dẫn chi tiết về nội dung chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động ...

THÔNG TƯ 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 19-09-2022 11:19    301 View
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với ...
Messenger Zalo