0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Văn bản pháp luật

Thông tư 34/2018/TT - BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thông tư 42/2015

 05-04-2021 05:11    190 View
Thông tư 34/2018 sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 42/2015 quy định về việc đào tạo trình độ sơ cấp nghề

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định biểu phí kiểm định an toàn

 03-04-2021 10:29    150 View
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ...

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn

 02-04-2021 09:35    251 View
Ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị, vât tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm ...

Thông tư 06/2014/TT-BLDTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 01-04-2021 01:50    150 View
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/05/2014. Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, ...

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số nội dung hoạt động kiểm định

 01-04-2021 11:51    147 View
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 22/08/2017. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an ...

Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH ban hành danh mục loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt

 01-04-2021 10:11    237 View
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/03/2020. Thông tư ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ...

Luật lao động 2019 bộ luật số 45/2019/QH14

 08-12-2020 02:23    312 View
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội đã ban hành bộ Luật Lao Động 2019

Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

 10-09-2020 09:39    8063 View
Ngày 15/05/2016 Chính Phủ có ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP đưa ra các quy định, hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt ...

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi một số điều nghị định 44/2016/NĐ-CP

 10-09-2020 10:14    1245 View
Ngày 8 tháng 10 năm 2018 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP để sửa đổi và bổ sung một số điều của nghị định ...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định huấn luyện an toàn hóa chất

 30-09-2020 08:23    309 View
Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày ...

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020

 10-09-2020 10:54    529 View
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ ...

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt

 17-09-2020 09:03    529 View
THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16/06/2016 của bộ lao động thương binh xã hội. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu ...
Messenger Zalo