197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ 27/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp7

 24-09-2022 08:23    24 View
Hướng dẫn chi tiết về nội dung chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động ...

THÔNG TƯ 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 19-09-2022 11:19    36 View
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với ...

Nghị Định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

 12-05-2022 09:55    88 View
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử ...

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 14/2014/NĐ-CP

 03-06-2022 11:24    125 View
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ...

NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động...

 23-05-2022 04:25    158 View
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, ...

Nghị Định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm...

 12-05-2022 10:45    99 View
Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. ...

Nghị Định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của bộ luật lao động...

 12-05-2022 10:27    115 View
Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động ...

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định về an toàn điện

 14-03-2022 01:54    523 View
Thông tư 05/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy định kỹ thuật đường ống kim loại dẫn khí nén, khí lỏng, khí hòa tan

 19-11-2021 10:51    276 View
Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống ...

Nghị Định 88/2020/NĐ-CP Quy định một số điều Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động về bảo hiểm ...

 19-11-2021 11:45    299 View
Nghị Định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai ...

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt

 10-09-2020 10:54    1348 View
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ ...

Luật lao động 2019 bộ luật số 45/2019/QH14

 08-12-2020 02:23    1372 View
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 Quốc hội đã ban hành bộ Luật Lao Động 2019
Messenger Zalo