197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Văn bản pháp luật

Nghị Định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường

 14-12-2023 04:53    144 View
Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sẽ góp phần cắt giảm TTHC, đẩy mạnh việc phân quyền cho các địa phương trong ...

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 14-12-2023 09:42    185 View
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

THÔNG TƯ 24/2022/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG HIỆN VẬT VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC CÓ YẾU TỔ NGUY HIỂM, HẠI

 14-12-2023 09:17    441 View
QUY ĐỊNH VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ CÓ HẠI

THÔNG TƯ 25/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

 17-10-2023 11:18    225 View
Thông tư này quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

 27-05-2023 11:07    381 View
Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng ...

Luật việc làm 2013 được quốc hội ban hành số 38/2013/QH13

 23-05-2023 02:54    369 View
Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; ...

QCVN 01:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

 05-04-2023 09:39    8526 View
Quy chuẩn QCVN 01: 2020/BCT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện với tên tiếng anh là National technical regulation on Electric safety. ...

QCVN-18:2014 BXD Quy Chuẩn Quốc Gia Về An Toàn Trong Xây Dựng

 15-02-2023 03:26    1467 View
Quy Chuẩn Quốc Gia Về An Toàn Trong Xây Dựng

QCVN-02:2008 BCT Quy chuẩn quốc gia về an toàn vật liệu nổ công nghiệp!

 15-02-2023 03:01    1367 View
Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp!

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH quy chuẩn phương tiện bảo vệ mắt trong hàn

 25-11-2022 08:42    467 View
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ký hiệu QCVN 27:2016/BLĐTBXH đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng ...

Thông tư 50/2016/TT-BLDTBXH Quy chuẩn bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

 24-11-2022 10:39    379 View
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động ...

Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

 24-11-2022 10:01    422 View
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn có trách ...
Messenger Zalo