Khi bạn an toàn chúng tôi hoàn thành sứ mệnh!!!

 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định huấn luyện an toàn hóa chất

30-09-2020
Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017. Trong nghị định có quy định tại điều 32 về huấn luyện an toàn hóa chất.
 
Tải về máy xem offline tại link: Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
 
Hoặc xem nội dung Nghị định 113 An toàn hóa chất tại đây:
 
 

Messenger Zalo