197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Nghị định

Nghị Định 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường

 14-12-2023 04:53    144 View
Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sẽ góp phần cắt giảm TTHC, đẩy mạnh việc phân quyền cho các địa phương trong ...

Nghị Định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

 12-05-2022 09:55    482 View
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử ...

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 14/2014/NĐ-CP

 03-06-2022 11:24    983 View
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ...

NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động...

 23-05-2022 04:25    777 View
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, ...

Nghị Định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm...

 12-05-2022 10:45    571 View
Nghị định này quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. ...

Nghị Định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của bộ luật lao động...

 12-05-2022 10:27    594 View
Việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động ...

Nghị Định 88/2020/NĐ-CP Quy định một số điều Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động về bảo hiểm ...

 19-11-2021 11:45    901 View
Nghị Định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai ...

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của chính phủ sửa đổi một số điều nghị định 44/2016/NĐ-CP

 10-09-2020 10:14    7586 View
Ngày 8 tháng 10 năm 2018 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP để sửa đổi và bổ sung một số điều của nghị định ...

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định huấn luyện an toàn hóa chất

 30-09-2020 08:23    1396 View
Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được Chính phủ ban hành ngày ...

Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

 10-09-2020 09:39    13497 View
Ngày 15/05/2016 Chính Phủ có ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP đưa ra các quy định, hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt ...

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ATLĐ- VSLĐ

 12-05-2022 08:38    462 View
Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có ...

Nghị Định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện

 03-06-2022 11:00    3401 View
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, ...
Messenger Zalo