197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trực tuyến Online thời Covid-19

16-02-2022
Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp, để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch nên việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
 
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch hiệu quà mà còn bảo đảm an toàn trong sản xuất, xây dựng, làm dịch vụ nghiêm ngặt. An toàn phía nam thường xuyên tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động online qua chương trình zoom meeting, microsoft team, google meet, ... Chúng tôi lên chương trình nội dung phù hợp với mọi học viên.

Huấn luyện online cho đơn vị TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
 
Căn cứ vào Luật 84/2015/QH13 ban hành luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2015 
Căn cứ vào Nghị định 44/2016/NĐ-CP ký ngày 15/05/2016 quy định chi tiết một số điều Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Căn cứ vào Nghị định 140/2018/NĐ-Cp ký ngày 08/10/2018 sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Căn cứ thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Căn cứ vào qui định ứng phó và phòng chống dịch COVID, trên tinh thần của thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

Huấn luyện online cho đơn vị SÀI GÒN TOURIST
 
ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRỰC TUYẾN ONLINE
Theo Nghị định 44/2016 quy định 6 nhóm đối tượng chính cần được huấn luyên là
Nhóm 1: Các cán bộ giữ vị trí quan trọng như Giám Đốc, Phó Giám Đốc, người đứng đầu cơ sở doanh nghiệp...
Nhóm 2: Cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động chuyên trách, bán chuyên trách, trực tiếp giám sát an toàn lao động
Nhóm 3: Người lao động tham gia trực tiếp vào những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt được liệt kê trong thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH
Nhóm 4: Người tham gia lao động làm công tác hành chính văn phòng không thuộc nhóm 1, 2, 3, 5
Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
An Toàn Phía Nam lên chương trình phù hợp cho từng học viên, cho từng doanh nghiệp đúng theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định bổ sung 140/2018/NĐ-CP.
 
THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Doanh nghiệp và học viên chủ động thời gian huấn luyện sáng trưa chiều và tối thời lượng đúng theo quy định Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 
CÁCH THỨC HUẤN LUYỆN
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trực tuyến online thông qua phần mềm zoom meeting, google meet, microsoft team....
 
CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN  TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kết thúc khóa huấn luyện online học viên làm bài kiểm tra trực tuyến qua phần mềm an toàn phía nam cung cấp. Học viên được cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động theo đúng quy định Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP.
 
TẠI SAO CHỌN AN TOÀN PHÍA NAM LÀ ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN ATLĐ
Trung tâm huấn luyện An Toàn Phía Nam là một trong những đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hàng đầu, đã được Bộ LĐTBXH cấp giấy chứng nhận có đủ năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Hạng C).
Giảng viên huẩn luyện chuyên nghiệp bài bản nhiệt tình, đội ngũ giảng viên có thể trình bày nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, Trung, Nhật...
Giáo trình giảng dạy chi tiết, bài bản, sinh động, dễ hiểu và dễ ứng dụng, có nhiều hình ảnh, video minh họa trực quan, được cập nhật mới nhất theo các quy định hiện hành.
Hỗ trợ tư vấn trước, trong và sau khóa học miễn phí, nhiệt tình, trách nhiệm.
Có những khóa học thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp, số lượng học viên.
Những đơn vị, doanh nghiệp có nhiều lao động tham gia khóa học sẽ có giá ưu đãi đặc biệt.
Học viên tham gia không phải đóng thêm bất cứ chi phí phát sinh nào trong quá trình học. 
 
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 102 555 - 0943 993 777
Email: [email protected]
Website: www.antoanphianam.vn

Messenger Zalo