197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tài liệu giảng dạy
 Về chúng tôi
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của con người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước, một dân tộc hay nói rộng hơn là cho xã hội loài người.
Trong mọi hoạt động sản xuất, phương tiện lao động và môi trường lao động là những yếu tố tác động trực tiếp có lợi hay bất lợi đối với người lao động.
 Tầm nhìn và Sứ mệnh
Mục tiêu của AN TOÀN PHÍA NAM bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động là hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trở thành cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp. AN TOÀN PHÍA NAM góp phần nâng cao nhận thức an toàn trong lao động vệ sinh lao động, ....
AN TOÀN PHÍA NAM với phương châm
"KHI BẠN AN TOÀN, CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH SỨ MỆNH"
 Tài liệu giảng dạy
Tài liệu giảng dạy an toàn lao động của đơn vị an toàn phía nam
Về chúng tôi
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tài liệu giảng dạy

Đăng ký để được đào tạo

Đối tác liên kết chiến lược

 Huấn luyện cho toàn thể anh chị em trong công trường xây dựng, mọi người nắm bắt luật an toàn vệ sinh động, nghị định 44 và 140 và có những nền tảng kiến thức an toàn, vệ sinh lao động nhận diện được các mối nguy đánh giá rủi ro nguy hiểm trong xây dựng. 

AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

PHòng HSE

Tin tức sự kiện

Nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên
Tại Mục 4, Điều 74, Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) số 84/2015/QH13 ngày 25/06/201 đã quy định về nghĩa vụ của an toàn, vệ sinh viên. Theo đó, an toàn, vệ sinh viên có 5 nghĩa vụ cụ thể sau:
Người phụ hồ bị cây đinh 5 cm văng đâm vào mắt, được đưa đi nhiều bệnh viện cứu chữa nhưng tình trạng không cải thiện, phải mổ bỏ mắt bên phải.
Trong quá trình thực thi Luật An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho thấy có chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Luật với các luật, pháp lệnh,…Do đó, cần được thống nhất trong quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, điều tra tai nạn lao động để ngăn chặn và đẩy lùi Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp.
Messenger Zalo