197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Thông tư

Thông tư 19/2016/TT-BYT - Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

 20-05-2022 02:10    8 View
Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao ...

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định về an toàn điện

 14-03-2022 01:54    70 View
Thông tư 05/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH Quy định kỹ thuật đường ống kim loại dẫn khí nén, khí lỏng, khí hòa tan

 19-11-2021 10:51    163 View
Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống ...

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt

 10-09-2020 10:54    1056 View
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ ...

Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH ban hành danh mục loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt

 01-04-2021 10:11    599 View
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/03/2020. Thông tư ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ...

Thông tư 34/2018/TT - BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thông tư 42/2015

 05-04-2021 05:11    503 View
Thông tư 34/2018 sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 42/2015 quy định về việc đào tạo trình độ sơ cấp nghề

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số nội dung hoạt động kiểm định

 01-04-2021 11:51    336 View
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 22/08/2017. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an ...

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn

 02-04-2021 09:35    678 View
Ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị, vât tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm ...

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt

 17-09-2020 09:03    1072 View
THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16/06/2016 của bộ lao động thương binh xã hội. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu ...

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác AT, VSLĐ

 25-04-2022 02:12    19 View
Thông tư này quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao ...

Thông tư 06/2014/TT-BLDTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 01-04-2021 01:50    367 View
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/05/2014. Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, ...

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định biểu phí kiểm định an toàn

 03-04-2021 10:29    410 View
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ...
Messenger Zalo