0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Thông tư

Thông tư 34/2018/TT - BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thông tư 42/2015

 05-04-2021 05:11    127 View
Thông tư 34/2018 sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 42/2015 quy định về việc đào tạo trình độ sơ cấp nghề

Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định biểu phí kiểm định an toàn

 03-04-2021 10:29    121 View
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ...

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn

 02-04-2021 09:35    152 View
Ban hành 30 quy trình kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị, vât tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm ...

Thông tư 06/2014/TT-BLDTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

 01-04-2021 01:50    120 View
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/05/2014. Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, ...

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số nội dung hoạt động kiểm định

 01-04-2021 11:51    114 View
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 22/08/2017. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an ...

Thông tư 36/2019/TT-BLDTBXH ban hành danh mục loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt

 01-04-2021 10:11    155 View
Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/03/2020. Thông tư ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ...

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020

 10-09-2020 10:54    468 View
Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 05/10/2020. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ ...

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt

 17-09-2020 09:03    449 View
THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16/06/2016 của bộ lao động thương binh xã hội. Thông tư ban hành danh mục công việc có yêu cầu ...

Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định về an toàn điện

 01-10-2020 11:00    423 View
Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, cấp thẻ an toàn điện và nhiều ...
Messenger Zalo