197/10 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
English Vietnamese

Thông tư

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

 14-12-2023 09:42    159 View
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

THÔNG TƯ 24/2022/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH BỒI DƯỠNG HIỆN VẬT VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC CÓ YẾU TỔ NGUY HIỂM, HẠI

 14-12-2023 09:17    390 View
QUY ĐỊNH VIỆC BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ CÓ HẠI

THÔNG TƯ 25/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

 17-10-2023 11:18    200 View
Thông tư này quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

 27-05-2023 11:07    353 View
Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng ...

Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH quy chuẩn phương tiện bảo vệ mắt trong hàn

 25-11-2022 08:42    434 View
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ký hiệu QCVN 27:2016/BLĐTBXH đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng ...

Thông tư 50/2016/TT-BLDTBXH Quy chuẩn bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

 24-11-2022 10:39    350 View
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động ...

Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

 24-11-2022 10:01    390 View
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn có trách ...

Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

 24-11-2022 09:27    433 View
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với trang phục làm từ vật liệu mềm dẻo: quần áo, ghệt, mũ trùm đầu ...

Thông tư 16/2021/TT-BXD quy chuẩn quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

 21-11-2022 05:19    595 View
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong ...

THÔNG TƯ 27/2021/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp7

 24-09-2022 08:23    753 View
Hướng dẫn chi tiết về nội dung chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động ...

THÔNG TƯ 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 19-09-2022 11:19    667 View
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với ...

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định về an toàn điện

 14-03-2022 01:54    8915 View
Thông tư 05/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Messenger Zalo