0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Dịch vụ

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - Quản lý, chủ doanh nghiệp

 25-08-2020 03:49    544 View
Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được phân chia thành 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 - Cán bộ chuyên trách an toàn

 25-08-2020 04:08    481 View
AN TOÀN PHÍA NAM sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về nhóm 2 – nhóm đối tượng tiếp theo được đề cập đến trong Nghị định số ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - Làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 01-09-2020 03:42    602 View
Theo Nghị định số 44/2016 ban hành ngày 15/05/2016, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

 01-09-2020 04:53    385 View
Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào ngày 15/5/2016, theo đó đối tượng huấn luyện ATLĐ ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 - Cán Bộ Y Tế

 03-09-2020 09:41    311 View
Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào ngày 15/5/2016 của Chính Phủ, theo đó đối tượng ...

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 - An Toàn, Vệ Sinh Viên

 03-09-2020 11:10    349 View
Sau khi nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn lao động được ban hành vào ngày 15/05/2016 của Chính Phủ, theo đó đối tượng ...

Huấn luyện an toàn vận hành nồi hơi - Nhóm 3

 21-09-2020 03:01    128 View
Làm việc vận hành nồi hơi là công việc được thực hiện bên trong nồi hơi. Những tai nạn bất cẩn trong quá trình làm việc có thể ...

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 Nhóm 1

 30-09-2020 11:38    135 View
Theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ban hành ngày 09/10/2017 của Chính Phủ, công tác huấn luyện an toàn hóa chất đảm bảo đúng trình tự ...

Huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG Nhóm 1

 16-09-2020 09:57    79 View
Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông báo tổ chức khóa học “an toàn trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG” cho ...

Huấn luyện an toàn làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng LPG nhóm 2

 16-09-2020 10:01    57 View
Căn cứ nhu cầu đào tạo Quý cơ quan, Chúng tôi trân trọng thông báo tổ chức khóa học “an toàn trong kinh doanh khí hóa lỏng LPG” cho ...

Huấn luyện an toàn làm việc trên cao - Nhóm 3

 04-09-2020 04:34    210 View
Theo Nghị định số 44/2016 ban hành ngày 15/05/2016, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài ...

Huấn luyện an toàn trong không gian hạn chế

 04-09-2020 05:16    101 View
Theo Nghị định số 44/2016 ban hành ngày 15/05/2016, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài ...
Messenger Zalo