0903102555
 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 - Làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

01-09-2020
Theo Nghị định số 44/2016 ban hành ngày 15/05/2016 của Chính Phủ, công tác huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài viết lần này, AN TOÀN PHÍA NAM sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 

I. Tại sao cần huấn luyện an toàn lao động nhóm 3?

Công tác huấn luyện an toàn lao động là nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn thân thể, tính mạng cho người lao động cũng như bảo vệ lực lượng lao động cho doanh nghiệp, cơ sở của bạn. Học an toàn lao động nhằm loại bỏ và kiểm soát đến mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra đó là tai nạn, chấn thương cho người lao động, lực lượng lao động của doanh nghiệp, cơ sở. Công tác huấn luyện an toàn lao động còn có ý nghĩa rất quan trọng dưới góc nhìn dân sự, kinh tế và xã hội thúc đẩy sự bền vững.
 
Công tác huấn luyện an toàn là nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn cho người lao động ,nhằm bảo đảm tính mạng cho người lao động khi làm việc
 
huấn luyện an toàn phía nam đào tạo nhóm 3

 Huấn Luyện An Toàn Phía Nam - Đào Tạo Nhóm 3 

 

II. Đối tượng cần huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là ai?

Là những người lao động đang làm việc có yêu cầu về nghiêm ngặt độc hại cho người lao động trong  danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016 của chính phụ và theo thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 
 
 AN TOÀN PHÍA NAM tóm gọn thành các chuyên đề phổ thông như sau:
 
huấn luyện an toàn phía nam đào tạo nhóm 3 an toàn điện

Huấn Luyện An Toàn Phía Nam - Đào Tạo Nhóm 3 An Toàn Điện


III. Thời gian luyện an toàn lao động nhóm 3:

 • Huấn luyện lần đầu: 24 giờ
 • Huấn luyện định kỳ: 12 giờ
 • Huấn luyện định kỳ: 2 năm 1 lần
IV. Nội dung huấn luyện
Gồm 3 giai đoạn:  
 • Lý thuyết
 • Thực hành ( tại các xưởng sản xuất , hay công trường xây dung )
 • Kiểm tra cuối khóa học
V. Đối với nhóm 3 thì cấp thẻ huấn luyện an toàn lao động
Thẻ an toàn lao động có thời hạn 2 năm , và phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần
 
VI. Khi bạn tham gia huấn luyện An Toàn Lao Động cùng Với AN TOÀN PHÍA NAM
 • Bạn sẽ được tham gia khóa học với những giảng viên dày dặn kinh nghiệm về công tác an toàn lao động
 • Bạn sẽ được chúng tôi tư vấn về nhũng vấn đề an toàn lao động tại các doanh nghiệp
 • Bạn sẽ được cấp tài liệu học, do chính những giảng viên đứng lớp dày công biên soạn
 • Bạn sẽ được tham gia thực hành cuối mỗi buổi học đến khi các bạn thành thạo trong công việc
 • Bạn sẽ nhận được bộ hồ sơ lưu khi tham gia khóa học
 • Bạn sẽ không nhận chứng nhận an toàn lao động mà sẽ nhận thẻ huấn luyên an toàn
 • Thẻ huấn luyện an toàn lao động nhóm 3
 
Huấn luyện an toàn phía nam - Đào Tạo Nhóm 3 Thiết bị nâng

Huấn luyện an toàn phía nam - Đào tạo nhóm 3 An Toàn Lái Xe Nâng


AN TOÀN PHÍA NAM có những ưu đãi đối với những học viên cũ và những học viên  mới tham gia học tại các khóa đào tạo
 
VII. Liên hệ để được huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

 
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHU VỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 102 555 - 0943 993 777
Email: [email protected]
Website: www.antoanphianam.vn

Messenger Zalo